Beste kleinveeliefhebber,

Hoewel de weldoende regen van de recente oogstmaand de tuinen en de weiden na de droge en zeer zonnige zomermaanden bijna terug in fris lentegroen omtovert, korten de dagen zienderogen. Voor menige liefhebbers onder ons betekent dit dat het tentoonstellingsseizoen voor de deur staat. Misschien hebben sommigen al een jongdierendag of zelfs een eerste tentoonstelling achter de rug of in het verschiet.

Van de andere kant zijn vele van uw jonge dieren ondertussen wellicht al flink uit de kluiten gewassen en beginnen ze steeds meer volwassen allures aan te nemen. De eerste selecties zijn zeker al achter de rug en we beginnen meer en meer de lat wat hoger te leggen en de maatstaven van onze standaarden verder te toetsen bij de jonge populatie. Veelbelovende gedachten worden allicht nog gestoord door twijfels over de kwaliteit van onze nieuwe kweekresultaten. Het blijft er vooral ook op aankomen de verzorging continu aan te houden om het vele werk van de afgelopen maanden eerder nog een surplus te kunnen geven.

Het einde van de schoolvakantie voor de kinderen en van het verlof voor de nog actieve bevolking, betekent naar jaarlijkse gewoonte ook voor ons organisatiecomité de trigger om een tandje bij te steken in het voorbereidende werk voor onze traditionale kleinveetentoonstelling.

U weet dat onze jaarlijkse tentoonstelling steevast doorgaat tijdens het vierde weekend van oktober en de kalender maakt dit jaar dat we zo het vroegst mogelijke weekend treffen. Hou daarom goed de data voor inschrijving en betaling in het oog alsook de voorbereiding van uw rasdieren natuurlijk.
Het is dus hoog tijd dat we u met dit derde nummer van ons tijdschrift alle info en documenten laten geworden zodat u uw inschrijving in orde kunt brengen.

Het vraagprogramma en het prijzenschema dienen zich in dezelfde lijn en stijl als vorig jaar aan. Samen met het bestuur en inrichtend comité ben ik tevreden dat we terug een zeer mooi aanbod aan prijzen kunnen voorleggen om de diverse winnaars te lauweren. Weet dat het prijzenschema met de grootste zorg wordt samengesteld en we tevens proberen zoveel mogelijk deelnemers te bereiken. Naast de nauwlettendheid op de financiën van onze kleinveevereniging en de poging om zoveel mogelijk zelfbedruipend te zijn, vormt de medewerking van goede sponsors een onontbeerlijke pijler in dat verhaal. Het zal u zeker niet ontgaan dat zij terug hun beste beentje hebben voorgezet, waarvoor ik hen trouwens hartelijk dank.

Binnenkort zal alle info ook op onze website beschikbaar zijn, inclusief een digitaal invulformulier.

Beleefd wil ik nog eens vragen naar een correcte inschrijving van uw lievelingsdieren. Zij die in het verleden al deelnamen, verwijs ik graag naar onze verzorgde cataloog waar de namen van rassen en variëteiten juist vermeld staan. De desbetreffende lijsten staan ook ter beschikking op de website van de Landsbond.

Met plezier vraag ik ook aandacht voor onze al even traditionele eierenkeuring waarover dit nummer eveneens bericht. Mag ik ook daarvoor uitnodigen om spontaan in te schrijven ?  Begrijp dat dit initiatief een mogelijkheid biedt om uw ras op een aantrekkelijke manier in de schijnwerpers te plaatsen. In wederzijdse samenwerking promoten we op die manier de diversiteit en pracht van onze rassen alsook onze schitterende hobby.

Met genoegen vernamen we tijdens de opmaak van dit nummer dat het FAVV met betrekking tot het vogelgriepdossier het verbod op het verzamelen van watervogels heeft opgeheven. Hopelijk blijven we daar nu verder van gespaard. In deze context denk ik ook aan de fokkers van konijnen. Dat ook zij de vruchten mogen plukken van de bijkomende inspanningen die zij zich ongetwijfeld hebben moeten getroosten om hun hokken RHD-vrij te houden !

De bestuursleden en ikzelf durven te hopen op een talrijke deelname van binnen en buiten de provincie. Terwijl we met de organisatie van deze provinciale wedstrijden terug de Oost-Vlaamse kleinvee-activiteit op de kaart willen zetten, zijn de liefhebbers van buiten de provincie alvast evenzeer welkom. De talrijke prijzen die onze vereniging en derden uitloven, zijn trouwens voor het overgrote deel door iedereen te winnen.
Een spontane en enthousiaste deelname zou ons zonder twijfel een hart onder de riem betekenen en ik dank u daar bij voorbaat van harte voor.

In de geest van deze warme oproep tot deelname, wens ik u, beste fokkers-exposanten, alvast graag  veel aangename ervaringen toe op de keuringen en tentoonstellingen te lande en kijk ik graag uit naar uw komst in Merelbeke, hetzij als exposant hetzij als bezoeker. Met genegen sportgroeten.

Geert De Clercq
Voorzitter

september 20172017


2016

Inschrijvingsformulier:

niet-electronisch

electronisch2015


2014

2013
U kunt een reportage van de AVS Oost-Vlaamse Televisie bekijken op :
http://www.avs.be/default.html
Verder doorklikken op nieuws / vrijdag.

2012

 
2011
 
   
 
Traditionele jaarlijkse tentoonstelling
 
   
   
   
   
 

Europees raskampioenschap voor de Gentse kropper
Championnat européen de race pour le Boulant gantois
Rassebezogene Europaschau für Genter Kröpfer
European championship for the Ghent cropper

 
   
   

 
2010
 
   
   
   
   

 
2009
 
   
   
   

 
2008